Onderzoeksteam

Onderzoekers

dr. An Ravelingien

An Ravelingien studeerde in 2001 af aan de UGent als licentiaat in de Moraalwetenschappen. In 2006 behaalde ze er haar doctoraat met een proefschrift over ethische kwesties rond xenotransplantatie. Sinds 2007 is An verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de UGent als postdoctoraal wetenschappelijk medewerker; sedert 2011 combineert ze onderzoek voor dit GOA-ouderschapsproject met een halftijdse functie als praktijkassistent.

Contact

E-mail:

 


Elia Wyverkens


Elia's onderzoeksinteresse gaat uit naar alternatieve gezinnen en meer specifiek, gezinnen die ontstaan door donorconceptie (eiceldonatie of spermadonatie). Als klinisch psycholoog focust ze zich op de ervaringen van partners en hoe zij omgaan met de betrokkenheid van een derde partij in hun intieme dyade als paar.

 

Contact

Universiteit Gent
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent
België

Telefoon: +32 (0)9 264 86 14
E-mail:


dr. Hanna Van Parys


Hanna Van Parys is klinisch psychologe en behaalde haar doctoraat aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2012. Haar onderzoeksinteresses zijn toegespitst op gezinsrelaties in verschillende contexten zoals bijvoorbeeld gezinnen met een depressieve ouder, gezinnen die via medisch begeleide voortplanting tot stand komen en nieuw samengestelde gezinnen. Naast haar werk als onderzoeker is ze ook als relatie- en gezinstherapeute verbonden aan de Universitaire Dienst Psychiatrie van het UZ Gent.

Op methodologisch vlak ligt haar interesse voornamelijk in het veld van kwalitatieve onderzoeksmethoden zoals bijvoorbeeld Interpretative Phenomenological Analysis en microanalyse. Deze methodes worden toegepast op data verkregen via verschillende data-verzamelingsmethodes (interviews met kinderen, met koppels en met gezinnen).

 

Contact

Universiteit Gent
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent
België

Telefoon:+32 (0)9 264 64 70
E-mail:


Inez Raes

Inez behaalde haar masterdiploma in de Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent in 2011. Meteen daarna startte ze als doctoraatstudent binnen het Bioethics Institute Ghent en sinds dan werkt ze op het ‘Parenthood Research’ project. Haar werk focust op twee verschillende zaken. Enerzijds focust ze op de data die verzameld worden in deze studie en onderzoekt ze voornamelijk de normatieve concepten die door participanten uitgelegd worden. Anderzijds concentreert ze zich op puur normatieve vragen binnen het brede veld van de geassisteerde voorplanting.

 

Contact

Universiteit Gent
Bioethics Institute Ghent (BIG)
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
België

E-mail:


Sara Somers

Sara Somers studeerde in 2011 af als master in de vroedkunde aan Universiteit Gent en behaalde in 2012 het diploma van de specifieke lerarenopleiding. Sinds juli 2011 is ze werkzaam in uz Gent op de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde. Daar staat ze halftijds in de kliniek en is ze als study nurse betrokken bij de commerciële studies.

Daarnaast werkt ze halftijds op het Parenthood-project aan UGent waar ze instaat voor de meer praktische zaken (zoals rekrutering van participanten en bewaking van de anonimiteit) en ook actief betrokken is bij de data-analyse.

Contact

UZ Gent/Universiteit Gent
Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde (1P4)
De Pintelaan 185
B - 9000 Gent

E-mail:


Isabelle Stuyver

Isabelle Stuyver is klinisch psychologe en al jaren werkzaam op de Afdeling Reproductieve Geneeskunde van het UZ Gent. Ze begeleidt als relatie- en gezinstherapeute het fertiliteitstraject van vele koppels. Zij wordt dagelijks geconfronteerd met wensouders die voor het vervullen van hun kinderwens gebruik willen maken van donoreicellen of zaadcellen. Haar onderzoeksinteresse bevindt zich op het terrein van de psychologische counselling inzake reproductieve geneeskunde.

Contact

UZ Gent
Afdeling Reproductieve Geneeskunde (1P4)
De Pintelaan 185
B-9000 Gent

E-mail:

 

Coördinator

Prof. dr. Veerle Provoost

Veerle Provoost is (deeltijds) professor empirische onderzoeksmethoden voor ethiek en bioethiek en postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het Bioethics Institute Ghent. Ze heeft een Master in de Wijsbegeerte (Universiteit Gent, 1997) en een Master in de Gerontologie (Vrije Universiteit Brussel, 2000). Ze promoveerde in 2005 met een doctoraat in de Sociale Gezondheidswetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) met een proefschrift over beslissingen rond het levenseinde van pasgeborenen en zuigelingen. Momenteel werkt ze aan verschillende studies rond beslissingen van patiënten en leken in het kader van vruchtbaarheidsbehandelingen. Hiervoor gebruikt ze zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoekstechnieken. Daarnaast focust ze voornamelijk op de methodologische aspecten van de empirische bioethiek, met name op de vraag naar de wijze waarop empirische data kunnen worden gebruikt bij het behandelen van normatieve bioethische vragen. Ze is tevens coördinator van de 'Task Force on Ethics and Law' en van de 'Special Interest Group Ethics & Law' van de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE).

Contact 

Universiteit Gent
Bioethics Institute Ghent
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
België

Telefoon: +32 (0)9 264 14 04
Telefoon: +32 (0)50 31 59 73
E-mail: Veerle.Provoost@UGent.be
Fax: +32 (0)9 264 41 87

Promotoren

Prof. dr. Ann Buysse

Ann Buysse is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de UGent waar ze binnen de vakgroep Experimenteel Klinische en Gezondheidspsychologie hoofd is van de onderzoeksgroep Gezinspsychologie (Family Lab). Ze is mede-inrichter en opleider van de permanente vorming Partnerrelatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie en de permanente vorming Bemiddeling (UGent). Als onderzoekster heeft ze een ruime expertise met kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, interdisciplinair onderzoek en fundamenteel uitkomst-/procesonderzoek en methodisch onderzoek op het gebied van de gezinspsychologie. Recent was ze hoofdpromotor van 2 interdisciplinaire, interuniversitaire onderzoeksprojecten naar scheiding in Vlaanderen (IPOS onderzoek) en seksuele gezondheid in Vlaanderen (Sexpert onderzoek). Momenteel is ze mede-promotor van een GOA-onderzoeksproject naar sociaal en genetisch ouderschap (GOA parenthood) en mede-promotor van een interdisciplinair, interuniversitair onderzoeksproject naar processen binnen nieuw samengstelde gezinnen (FittiF).

Contact

Universiteit Gent
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie
Henri Dunantlaan 2
B-9000 Gent
België

E-mail:


Prof. dr. Guido Pennings

Guido Pennings studeerde Moraalwetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde zijn doctoraat aan dezelfde universiteit in 1999 met een proefschrift getiteld 'Een ethische analyse van medisch geassisteerde voortplanting met donorgameten'.

Hij was van 1992 tot 2003 verbonden als wetenschappelijk medewerker en later als deeltijds docent aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen van de VUB op projecten rond genetica, medisch geassisteerde voortplanting en ethiek. Hij is sinds 2003 verbonden als professor ethiek en bioethiek aan de Universiteit Gent. In 2009 werd hij ook Affiliate Lecturer aan de Faculteit van Politiek, Psychologie, Sociologie en Internationale Studies van Cambridge University en werd hij benoemd als gastprofessor in de “Ethiek van de reproductieve geneeskunde” aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacologische Wetenschappen van de VUB.

Hij is lid van verschillende ethische comité's waaronder het Ad Hoc Ethisch Comité van het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, de Task Force on Ethics and Law van de European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), het Raadgevend Comité voor Bioethiek en de Federale Commissie voor onderzoek op embryo’s in vitro.

 

Contact

Universiteit Gent
Bioethics Institute Ghent (BIG)
Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
België

E-mail:
Website: http://users.ugent.be/~gpenning


Prof. dr. Petra De Sutter

Prof. Dr. Petra De Sutter studeerde geneeskunde aan de Universiteit Gent en studeerde af in 1987. Ze behaalde een doctoraat in de biomedische wetenschappen in 1991, verbleef in 1991 en 1992 in Chicago waar ze fundamenteel onderzoek verrichtte naar de genetica van menselijke en muiseicellen en werd erkend gynaecoloog in 1994. In 1994 behaalde ze ook het aggregaat voor het hoger onderwijs en in 2000 werd ze aangesteld als professor aan de Universiteit Gent.

Actueel is ze buitengewoon hoogleraar aan de UGent en tevens hoofd van de Afdeling Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent. Als gynaecoloog houdt ze zich exclusief bezig met de diagnostiek en behandeling van cyclusstoornissen en vruchtbaarheidsproblemen. Vooral het polycystisch ovariumsyndroom alsook alle technieken van medisch begeleide voortplanting behoren tot haar interessegebied.

Ze is fundamenteel klinisch onderzoeksmandataris van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)-Vlaanderen en leidt actueel een team van een twaalftal wetenschappers die onderzoek verrichten naar embryonale stamcellen, het eicelactivatiemechanisme en fertiliteitspreservatie. Daarnaast is ze lid van talrijke verenigingen en commissies, waaronder het College van Geneesheren Reproductieve Geneeskunde, de erkenningscommissie gynaecologie-verloskunde, het College en meerdere werkgroepen van de Hoge Gezondheidsraad, en de Koninklijke Belgische Academie voor Geneeskunde. Ze schreef meer dan 280 publicaties in peer-reviewed tijdschriften, als hoofdstukken in boeken of proceedings en 350 gepubliceerde congresmededelingen.

 

Contact

Hoofd Afdeling Reproductieve Geneeskunde
Universitair Ziekenhuis Gent
De Pintelaan 185
9000 Gent
België