Home

‘Parenthood Research’ is een interdisciplinair project aan de Universiteit Gent, opgestart in september 2011, waaraan onderzoekers uit drie specifieke onderzoeksvelden samenwerken. Deze zijn de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie, het Bioethics Institute Ghent (verbonden aan de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap) en de Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde van het Universitair Ziekenhuis Gent.

Het doel van dit onderzoek is om de betekenissen van sociaal en genetisch ouderschap bloot te leggen, zoals die bestaan  bij mensen die gebruik maken/maakten van of bijdragen tot medisch begeleide voortplanting. De mensen ‘in het veld’ dus. Ook aanverwante thema’s zoals ouderlijke verantwoordelijkheid, invloed van het gebruik van donormateriaal op het gezinsleven… worden onderzocht. Om dit ten gronde te kunnen doen, worden zowel de beleving als de normatieve opvattingen over morele vragen en concepten van de participanten onderzocht.

Meer informatie over dit onderzoek en over de onderzoekers is te vinden op deze website.

Onderzoeker wint prijs

 

Sara Somers won de ESHRE Nurses Award 2014 voor haar presentatie op het jaarlijkse congres van de European Society of Human Reproduction and Embryology dat dit jaar plaats vond in München van 29 Juni tot en met 2 Juli. Ze presenteerde een aantal bevindingen van haar eerstkomende artikel "Family decision making: a qualitative study in lesbian couples after donor conception". Dit artikel behandelt de beslissingen die lesbische koppels 8-10 jaar geleden genomen hebben rond het vormen van een gezin via donor inseminatie, en hoe ze het gezinsleven hierna organiseerden. Proficiat, Sara!

Award